HR-KI

Multisoft je osmislio nekoliko različitih sustava temeljenih na FME tehnologiji  kako bi klijentima značajno olakšao postupak pretvorbe podataka iz i u bilo koji od službenih formata Hrvatske Katastarske Insfrastrukture. FME pruža podršku velikom opsegu formata i omogućuje značajnu količinu koverzije i transformacije podataka, čime je znatno doprinio automatizaciji procesa. Sustavi koje smo napravili:

  1. Sustav za inicijalni izvoz podataka omogućuje pripremu podataka i njihov izvoz u jednom od HR-KI razmjenskih formata
  2. Sustav za izradu Geodetskog elaborata infrastrukture u bilo kojem HR-KI formatu na temelju ulaznih podataka i/li podataka baze podataka
  3. Izradu i strukturiranje podataka i metapodataka sukladno razmjenskom formatu
  4. Sustav verifikacije i kontrole datoteka razmjenskog formata omogućuje provjeru kvalitete i preduvjet je za bilo kakvu automatizaciju.
  5. Sustav ažuriranja podataka dobivenih iz HR-KI baze podataka.