37. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SUSRET STRUČNJAKA ZA PLIN

Multisoft je zajedno s HEP Plin d.o.o. sudjelovao u pisanju rada kao koautor na 37. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SUSRET STRUČNJAKA ZA PLIN koji se održao od 11. do 13. svibnja 2022. u Kongresnom centru Grand Hotela Adriatic u Opatiji. Skup je okupio više od 400 sudionika iz više od 20 europskih zemalja i SAD-a. Rad je na temu "GIS implementacija u HEP Plin" koji je prezentirao Predrag Viduka, univ. spec. geod. et geoinf.
Image

Multisoft razvio i implementirao GDO sustav za dokumentiranje i upravljanje infrastrukturom u HEP plin d.o.o.

Multisoft je uspješno razvio i implementirao GDO (engl. Gas Distribution Office) - geo informacijski sustav (GIS sustav) za dokumentiranje, vođenje i upravljanje plinskom infrastrukturom u HEP Plin d.o.o.

Implementacijom GDO sustava izrađeno je moderno informatičko rješenje koje u potpunosti zadovoljava zakonodavne obveze vođenja i održavanja podataka o plinovodnoj distribucijskoj mreži te služi u svakodnevnim djelatnostima tvrtke kako u vođenju tako i razvoju mreže.

GDO sustav omogućio je jednostavnije i brže obavljanje svakodnevnih zadataka na poslovima planiranja, projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja plinovodne mreže, te jednostavniji rad dežurnih služba. Također omogućena je brža i jednostavnija komunikacija i razmjena podataka unutar organizacije te prema klijentima HEP Plin d.o.o.

Novo instalirana GDO aplikacija predstavlja centralno mjesto tehničko prostornih podataka, čime se eliminiraju redundantni poslovni procesi i dupliciranje podataka u različitim bazama što dovodi do veće točnosti prilikom razmjene i korištenje podataka u poslovne svrhe.

GDO sustav baziran je na Smallworld Core Spatial tehnologiji. Aplikaciji se može pristupiti putem desktop, web ili mobilne aplikacije. Projekt implementacije obuhvaćao je aktivnosti:

 • kreiranje elaborada implementacije – definiranje opseg projekta
 • priprema podataka za migraciju u GIS
 • izrada namjenska aplikacije i baze za HEP Plin
 • instalacije aplikacije i baze na poslužitelje HEP Plin
 • unos i migracija podataka
 • isporuka dokumentacije i obuka djelatnika
Neke od osnovnih funkcionalnosti aplikacija:
 • grafičko sučelje za prikaz karte s objektima i podlogama
 • unos geometrija i alfanumeričkih vrijednosti u bazu podatka
 • kontrola vidljivosti objekata i podloga na karti
 • upravljanje vanjskim bazama podataka
 • kontrolu kvalitete upisanih podataka
 • topološko pretraživanje mreže
 • alat za izradu složenih upita nad bazom podataka
 • alat namijenjen izradi grafičkih ispisa karata i situacija
 • izvoz i uvoz podatka iz DWG/DXF formata kroz standardizirani predložak za razmjenu podataka i izdavanje
 • autorizacija korisnika
Daljnje faze projekta implementacije GDO sustava u HEP Plin obuhvaćaju integraciju s ERP sustavom kao i sustavom daljinskog nadzora i upravljanja distribucijskom plinovodnom mrežom, te automatska izmjena podataka s aplikacijom za hidrauličku analizu i projektiranje.
Image
O HEP plin d.o.o

Početak razvoja tvrtke HEP Plin d.o.o vezan je uz proces plinofikacije kojeg je započela „Elektroslavonija“ Osijek 1974 godine izgradnjom plinsko-turbinske elektrane u Osijeku. Danas HEP Plin d.o.o drugi je po veličini distributer plina u Hrvatskoj s oko 280 zaposlenih djelatnika te duljinom plinovodne mreže preko 4500 kilometara. Svojom djelatnošću obuhvaćaju područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske te Krapinsko-zagorske županije.
Hep plin d.o.o dio je HEP grupacije. Osnovne djelatnosti su distribucija, opskrba i ostale djelatnosti vezano za plin.