Elektroenergetika

Bez obzira na opseg i razmjer vašeg elektroenergetskog poduzeća siguran rad vašeg sustava napona ovisi o brzoj i pouzdanoj razmjeni informacija između električnih instalacija i krajnjeg korisnika. Vaši se objekti najčešće prostiru na velikom području i mogu uključivati ​​različite gospodarske i tehničke izvedivosti koji vode do mreže implementirane kroz više tehnologija.
Cjelokupna elektroenergetska mreža mora biti dobro koordinirana, održiva, stabilna i mora imati standardnu ​​infrastrukturu koja pruža predvidljivu i sigurnu komunikacijsku uslugu za operativne primjene elektroenergetskog sustava. Tekuća "pametna" evolucija električne mreže dalje zahtijeva da mreža bude „otvorena prema budućnosti“, a istovremeno osigurava optimalan rad postojećih sustava tijekom duge faze migracija.
Posebno izazovno je kako očuvati razinu sigurnosti naponskog sustava u cijeloj mreži i kontrolu puta kroz mrežu, te brzu obnovu usluga nakon prekida.
DeGIS je informacijski sustav namijenjen dokumentiranju, planiranju, vođenju i održavanju EE mreže (DDCS) koji obuhvaća prostorne i tehničke podatke elektroprivredne djelatnosti distribucije i prijenosa. DeGIS sustav čine baza podataka, korisničko sučelje, aplikativne funkcije prilagođene korisničkim potrebama. DeGIS je baziran na Smallworld Core Spatial Technology (CST).

DeGIS - struktura

DeGIS obuhvaća sljedeće baze podataka:
 • elektroenergetska postrojenja: trafostanice, rasklopišta, jednopolne sheme
 • elektroenergetske mreže: zračne i kabelske vodove, signalno telekomunikacijske vodove
 • prateći objekti infrastruktura, telekomunikacije, javna rasvjeta
 • adresni sustav: od Županije do kućnog broja
 • vektorske podloge: katastarski planovi
 • rasterskih podloga: podržani svi formati rasterskih karata prema sadržaju, mjerilu i projekcijama
Image
Image

Prednosti implementacije GIS-a

 • reduciranje višestrukih održavanja podataka na različitim mjestima - jedinstvena baza za sve
 • reduciranje troškova planiranja i razvoja mreže do 20%
 • produktivnost dokumentiranja izgrađenog stanja do 15%
 • smanjenje troškova zamjenskih investicija do 30% boljom informiranosti o trenutnoj infrastrukturi
 • povećanje produktivnosti pregleda i održavanja mreže do 15%
 • skraćuje vrijeme izrade izvještaja s više dana na par sati
 • olakšani izazov primjene novih propisa i regulativa

DeGIS - korisnička sučelja

 • Desktop aplikacija: unos ažuriranje, opće i napredne analize i izvještaji
 • WEB aplikacija: pregled i izvještaji putem web preglednika
 • mobilna aplikacija: pregled i unos podataka

DeGIS - korisničke funkcije

DeGIS podržava više tipova korisničkih funkcija koje su namijenjene različitim tipovima radnih mjesta:
 • održavanje i administriranje sustava
 • unos/održavanje podataka
 • izvještaji/ispisi
 • napredna pretraživanja
 • specifične aplikacije
Image
Razvoj i projektiranje
mreže
Održavanje i intervencije na mreži
Prostorne analize
Globalna kartografija
Image
DeGIS aplikacije su izrađene za potrebe elektroprivredne djelatnosti u svrhu olakšanja korištenja i povećanja efikasnosti:
 • kontrola kvalitete podataka 
 • napredne prostorne pretrage/ izvještaji
 • pogonsko/ konstrukcijsko stanje elektroenergetske mreže
 • održavanje naponskog stanja u mreži na svim naponskim nivoima
 • izrada geodetskih elaborata
 • prostorno lociranje kvara
 • analiza opterećenja transformatora
 • analiza područja napajanja izvoda
 • analiza spremnosti za 20 kV
 • izrada blok sheme mreže
 • izrada stupnih lista
 • izrada uzdužnog profila dalekovoda
 • osnovni energetski proračuni: tokovi snaga, padovi napona
 • preuzimanje podataka o obračunskim mjernim mjestima
 • preuzimanje real-time podataka iz SCADA sustava
 • izvoz podataka u proračunski alat Neplan