Plinarstvo

Današnje tvrtke za distribuciju plina zahtijevaju pametniji i potpuni geoprostorni proizvod koji isporučuje rješenja za učinkovito upravljanje mrežama, smanjuju troškove, poboljšavaju korisničku uslugu i ispunjavaju sve veću usklađenost i regulatorne zahtjeve.
Rješenje kojim poboljšavate produktivnost, održavate i upravljate cjelovitom mrežom koristeći aplikacije integrirane u njihove poslovne procese.
Posjedujete točne, ažurirane podatke o mreži za učinkovitu kontrolu izgrađeni na Smallworld Core Spatial Technology koja je jedna od najopsežnije dostupne GIS tehnologije.
Distribucija plina je skup integriranih aplikacija namijenjenih prostornom planiranju, dokumentiranju i upravljanju distribucijskom mrežom prirodnog plina. Distribucijske tvrtke su tradicionalno koristile disparatna rješenja koja su se sastojala od klasičnih GIS alata i niz aplikacija različitih proizvođača. Integrirano GIS rješenje umanjuje troškove integracije, održavanja i potrebu kontaktiranja više dobavljača.
Image
Aplikativni sustav GIS-a za distribuciju plina namijenjen je dokumentiranju, planiranju plinske mreže i drugih objekata vezanih uz plinsku mrežu
Navedeni sustav je baziran na Smallworld Core Spatial Technology.

Sustav ima mogućnost obrade i održavanja podataka:

 • interni svijet objekata
 • tehnički katalog
 • digitalni katastarski planovi
 • rasterske podloge
 • adresni sustav

Prema korisničkim zahtjevima

 • upravljanje potrebama vođenja, održavanja i usklađivanja propisa kroz pristup podacima o imovini i mreži sa svog stola u jednom okruženju
 • pojednostavljeno donošenje odluka o tome kako upravljati imovinom
 • mogućnost davanja brzog pristupa ažurnih podataka za bilo koga bilo gdje
 • smanjenje ukupnih IT troškova

Pružanje vrijednosti korisnicima...

 • Pristupanje različitim podacima koji se nalaze u cijeloj organizaciji
 • Pružanje podataka za one koji ih trebaju
 • Planiranje mreže i upravljanje usklađenosti
 • Daljinski pristup i prikupljanje podataka na terenu
 • Kontrola i upravljanje podacima

GDO funkcionalnosti

GDO pruža paket operacijskih, inženjerskih i imovinsko upravljačkih aplikacija za ubrzavanje i poboljšavanje upravljanja distribucije plina. Ovaj geoprostorno bazirani produkt pruža okvir za usklađivanje s propisima i sigurnosnu prevenciju.
Image
Bolja učinkovitost
Brza implementacija
Skalabilnost
Usklađenost
Image

Važnije aplikacije u GDO

Analize gubitaka u mreži (Leak Detection and Survey) - proaktivno izvještavanje o gubicima.
Analize ispada - izolacija mreže (Gas Outage Analysis) - identifikacija korisnika na koje utječu planirani i neplanirani ispadi, identifikacija lokacija potrebnih za izolaciju segmenta mreže.
Programi obavještavanja javnosti (Public Awareness Programs) - alat za izradu i implementaciju programa obavještavanja javnosti. Namjena alata je informiranost javnosti o operacijama distributera i sigurnosnim mjerama.
"Nazovi prije kopanja" eksport podataka ("Call Before You Dig") - alat za izvoz podataka distributera trećim stranama.
Upravitelj rutama (Route Manager) - alat za kreiranje i procjenu rute prilikom inspekcija i očitanja brojila. Namijenjeno optimizaciji terenskih ekipa i resursa.