Tvrtka MULTISOFT d.o.o. je osnovana 1990 godine. Po veličini spada u rang manjih firmi, te je kao takva fleksibilna u organizaciji i realizaciji poslova. Poticaj na osnivanje tvrtke bili su zahtjevi za uvođenje informatičkih rješenja i sustava za razne korisnike. 
Tijekom godina prateći zahtjeve tržišta i potrebu za specijalizacijom u pružanju usluga krajem 90-tih Multisoft počinje s jačanjem dviju djelatnosti:

 • integracija IT sustava
 • funkcionalni geoinformatički sustavi (GIS).
Postepeno tvrtka proširuje područje djelovanja, pa su tako danas njena IT rješenja namijenjena za specijalizirane korisnike iz područja komunalne infrastrukture, područja sustava nadzora i upravljanja  tehnološkim procesima, specijalizirane prodaje i trgovine.

Danas je jedna od vodećih tvrtki u implementaciji Geografskih Informatičkih Sustava (GIS) kao rezultat dugogodišnjeg partnerstva s GE Smallworldom i Safe Software koje su vodeće firme u svijetu u navedenim tehnologijama.
U proteklom periodu tvrtka je realizirala znatan broj IT poslova i stekla potrebno iskustvo kvalitetne realizacije preuzetih obaveza reference, certificirala stručnjake iz područja sistemske IT integracije i geoinformacijske tehnologije za područja energetike, telekomunikacija i komunalne djelatnosti.
Većina do sada izvedenih projekata, radova i usluga su danas u uspješnoj eksploataciji.

Rješenjima specijalno razvijenih prema zahtjevima krajnjeg korisnika postiže se:
 • unapređenje poslovnih procesa implementacijom jedinstvene i centralizirane baze podataka
 • ubrzavanje planiranja i izgradnje infrastrukture ukidanjem redundantnih procesa
 • efikasnije operativno upravljanje infrastrukturom
 • smanjenje ukupnog troška infrastrukture
 • digitalizacija dokumentacije kao preduvjet za naprednu analitiku i prediktivno održavanje
 • transformacija podataka i poslovanja.
Iako danas po broju zaposlenih i financijskim pokazateljima spada u kategoriju manjih tvrtki Multisoft iskazuje stalni rast u pogledu navedenih pokazatelja svake godine što je garancija njegovim kupcima i korisnicima postojanosti isporučene opreme i izvršenih usluga.

Multisoft je član većeg broja nacionalnih i međunarodnih organizacija, institucija i udruga:
 • CIGRE (International Council on Large Electric Systems; Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sustave) te Hrvatski odbor CIGRE
 • CIRED (Congres International des Réseaux Electriques de Distribution; Međunarodna elektrodistribucijska konferencija) te Hrvatski ogranak CIRED-a
 • Hrvatska udruga MIPRO
 • HrOUG (Hrvatska udruga Oracle korisnika)
 • Elektrotehničko društvo Zagreb.

Osnovni podaci

MULTISOFT d.o.o.
marketing, informatika, projektiranje
SJEDIŠTE: Zvečaj 1, 10 000 Zagreb
URED: Ogrizovićeva 34, 10000 Zagreb
MB: 3521583
OIB: 59928780182

Trgovački sud

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080326332
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA: 18.800,00 kuna/ 2.495,19 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450) uplaćen u cijelosti
ČLAN UPRAVE: direktor Vladimir Kavur

Bankovni podaci

POSLOVNI RAČUN: Croatia banka
ŽIRO RAČUN: HR752485003-1100205627
DEVIZNI: 700100-3521583
IBAN: HR7524850031100205627
POSLOVNI RAČUN: Zagrebačka banka
ŽIRO RAČUN: HR8523600001102394625

Kontakt podaci

TELEFON: +385 (1) 3640 815
FAKS: +385 (1) 3640 817
E-MAIL: multisoft@multisoft.hr
WEB: www.multisoft.com.hr
Image
Image

Reference

hep d.d.
ht
hops
hep ODS
DGU
državni zavod za statistiku
algebra
grad Zagreb
ministarstvo poljoprivrede
elektroprivreda Mostar