POVIJEST

 • 1990. temeljem akta o osnivanje osnovana je tvrtka Multisoft d.o.o. za marketing, projektiranje i uvođenje obrade podataka pod brojem 080326332, sa sjedištem ZAGREB, Zvečaj 1.
 • 1990. - 1995. tvrtka obavlja poslove po narudžbi za poznatog kupca. U pravilu se izvode poslovi vezani uz formiranje IT podrške dijelu poslovnog procesa naručitelja.
 • 1995. - 1997. opseg djelatnosti se proširuje na projektiranje i izvođenje IT infrastrukture i programskih rješenja.
 • 1997. – 2000. tvrtka započinje s poslovima vezanim uz geografski informatički sustav (GIS).
 • 2000. – 2001. tvrtka uspostavlja partnerske odnose sa proizvođačem GIS programske opreme Smallworld, General Electric. Počinje realizacija prvog GIS programskog projekta DeGIS: GIS za elektroprivredu.
 • 2001. - 2003. tvrtka uspostavlja partnerske odnose s renomiranim proizvođačima sklopovske i programske opreme: Fujitsu, Hewlett Pacard, Microsoft, Safe Software, Oracle.
 • 2003. tvrtka sklapa prvi ugovor o isporuci opreme i usluga financiran od strane Delegacije Europske Komisije za RH.
 • 2003. - 2004. tvrtka se profilira u dva smjera: integrator IT sustava i izvoditelj GIS orijentiranih programskih rješenja.
 • 2005. - 2006. realiziran drugi značajniji GIS projekt: VodGIS, GIS za katastar vodova.
 • 2007. - 2009. realizacija Network Inventory sustava za telekomunikacije
 • 2010. - kontinuirani razvoj DDS sustava za telekomunikacije
 • 2010. - kontinuirani razvoj DDCS / Smart grid sustava za elektroenergetiku
 • 2010. - reallizacija implmentacije IT sustava kroz IPA projekte
 • 2011. - realizacija FME aplikacija za migraciju
Idi na vrh