Smallworld Core Spatial Technology

GE Smallworld tehnologija je dugi niz godina vodeća u primjeni prostorne informatike u energetici, telekomunikacijama i komunalnim sustavima. Današnji korisnici sve manje žele GIS tehnologiju na bazi koje će godinama razvijati svoja aplikativna rješenja i sve više traže sustave koje imaju razvijene modele baze podataka i standardne aplikacije za određenu djelatnost.
Na temelju bogatog vlastitog i iskustava partnera, GE je na osnovi Smallworld tehnologije razvio Smallworld Office rješenja za područja: vodovoda i odvodnje (Water Office - WO), telekomunikacija (Network Inventory - NI), distribucije i transport električne energije (Electric Office - EO), plina (Gas Distribution Office- GDO i Gas Transmission Office - GTO).

GE Digital rješenja

Physical Network Inventory - PNI

Physical Network Inventory je geografsko informacijski sustav za dokumentiranje infrastrukturnih lokacija trafostanica, podzemnih trasa, cijevi, kabelskih zdenaca, stupova i zračnih trasa dalekovoda s naglaskom na dokumentiranje elemenata telekomunikacijske mreže – razdjelnika, kabela, spojnica i prospoja između mrežnih elemenata na nivou niti.

Gas Distribution Office - GDO

GE Smallworld Gas Distribution Office (GDO) je rješenje koje distribucijskim tvrtkama pruža snažan i opsežan model podataka specifičan za distribuciju plina, skup geoprostornih aplikacija i alata za analizu koji su dizajnirani za integraciju s postojećim procesima.

Water Office

Water Office je rješenje koje nudi globalne modele podataka i paket integriranih aplikacija koje su temeljne za geoprostorno upravljanje cijelom mrežom. Smallworld Water Office je dio integriranog i prilagodljivog paketa geoprostornih aplikacija Smallworld koji podržava komunalna poduzeća s održavanjem i alatima za izvješćivanje o njihovoj imovini vodoopskrbe i odvodnje.

Mobile Enterprise Suite - MES

Mobile Enterprise Suite je aplikacija za provjeru podatka iz Smallworld sustava na mobilnim tablet uređajima. Omogućuje unos skiciranih geometrijskih podataka, bolje planiranje, raspolaganje imovinom, izvještavanje i analiziranje.
GE MES je rješenje za pojednostavljenjem poslovnih procesa, ubrzanjem izvršavanja poslovnih zadataka, smanjenjem broja baza za vođenje podataka te stvaranja preduvjeta za integraciju aplikacija koje se koriste u poslovnim procesima.

Electrical Office

Electrical Office je provjereno, skalabilno rješenje koje kvalitetom podataka i integritetom podržava potpuno povezan mrežni model koji je čvrst temelj za potrebe modernizacije i modeliranje mreže. Pametno rješenje za upravljanje geoprostornom imovinom koje današnjim službama olakšava tijek rada upravljanja podacima i infrastrukture kroz čitavi životni ciklus mrežne imovine.

GE Digital produkti

Geo Spatial Analysis - GSA

GeoSpatial Analysis je novi, uzbudljiv i jednostavan proizvod tvrtke GE Energy. Smallworld GeoSpatial Analysis nudi jednostavan i učinkovit pristup podacima iz različitih, distribuiranih prostornih i neprostornih sustava. Ti se podaci mogu dijeliti u cijelom poduzeću, osnažujući široki raspon korisnika mogućnostima vizualizacije, upita, analize i izvješćivanja.
Smallworld GeoSpatial Analysis uvodi koncept poslovnih objekata koji povezuju prostorne i neprostorne informacije, karte, fotografije, dokumente i web stranice na jedinstven i fleksibilan način.

GeoSpatial Server - GSS

GeoSpatial Server je alat koji pruža SOA (Service Oriented Architecture) platformu za integraciju različitih sustava i poslovnih procesa na Smallworld tehnologiji i pripadajućim aplikacijama. 
Smallworld GeoSpatial Server platforma pruža poslovne usluge koje mogu biti standardizirane (na primjer GOC servisi WMS i WFS) ili decidirane prema različitim potrebama te se tako omogućuje sudjelovanje Smallworld tehnologije u poslovnim procesima i njegovu integraciju s drugim sustavima kao što je SAP.