Konzalting, analiza podataka i upravljanje projektima

Usluge konzaltinga obavlja GIS konzultant koji je stručnjak za GIS platforme, baze podataka i razvoj poslovnih aplikacija. Analizira zahtjeve korisnika, predlaže i razvija rješenja za potrebe korisnika. Implementacija sustava i alata potpuno se prilagođava korisničkim potrebama. Osim potpore u analizi korisničkih zahtjeva sustavno se vrši implementacija alata te kroz uslugu konzaltinga prati se porces obrade geoprostronih podataka.
Analiza i obrada geoprostornih podataka više je od prikaza podataka na karti. Razumijevanje lokacije, odnosa između različite vrste podataka i uzoraka doprinose bržem i kvalitetnijem donošenju poslovnih odluka kroz cjelokupnu tvrtku. Analiza pomaže otkrivanju informacija koje na prvu neće biti jasno vidljive, te kakvo je njihovo značenje i koji su im međusobni odnosi. Pomaže razumijevanju gdje se pojavljuju podaci u prostoru i kako na njih utječu različiti čimbenici povezani s njima.
Multisoft GIS konzultanti pomoći će analizirati specifične podatke i informacije te će ih obraditi tako da rezutati analize budu pregledniji, smisleni i korisni.
Priprema
dokumentacije
Analiza
i obrada
Izvođenje 
projekta
Zatvaranje
projekta
Multisoft upravlja planiranjem, organizacijom i kontrolom implementacije GIS projekata. Pomaže korisnicima definirati prioritete i razumjeti rizike kako bi se projekti realizirani u definiranom vremenu, opsegu i unutar planiranog budžeta.
Koristeći dugogodišnje iskustvo u vođenju projekata i definirane standarde pomaže u kompletnom ciklusu projekata implementacije GIS rješenja:
  • inicijacija projekta (priprema dokumentacije)
  • planiranje projekta (definiranje opsega, budgeta, vremenskog plana i plana komuniciranja, upravljanja rizicima i dr.)
  • izvođenje projekta (status, KPI, kvaliteta)
  • monitoriranje projekta (ciljevi, kvaliteta isporuke, praćenje troškova, napretka i učinka)
  • zatvaranje projekta (post mortem, izvještaji, analiza)