Podrška geodetskim poslovima

Multisoft razvija rješenja za pružanje podrške geodetskim poslovima i aktivnostima vezano za katastarsku izmjeru, izradu geodetskih podloga za projektiranje i drugih geodetskih usluga.

Aplikativna rješenja prilagođena konkretnim potrebama olakšavaju, ubrzavaju, smanjuju pogreške, unapređuju proces obrade podataka, pripreme podloga i upravljanja informacijama potrebnim za izvršenje navedenih usluga u svrhu efikasnijem i preciznijem obavljanju geodetskih zadataka.

Aplikativna rješenja podržavaju:

  • preuzimanje knjižnih podataka, povezivanje vlasnika i posjednika s katastarskim česticama
  • jednostavno ažuriranje podataka o vlasnicima i posjednicima
  • automatizaciju izrade grafičkog i pisanog dijela digitalnog geodetskog elaborata
  • kontrola podataka
  • izvoz podatka u CAD, DWG/DXF, GML, SHP, GeoJSON i druge formate
  • uvoz i izvoz podataka iz geoprostornih i ostalih baza podataka (ESRI, Oracle, PostGIS, QGIS, Postgre, JDBC, i dr) te poslovnih aplikacija (Excel, Word, Access i sl.)
  • dohvat podataka putem WMS/WFS servisa
  • automatsko kreiranje dokumentacije (generiranje poziva na obilježavanje granica nositeljima prava na katastarskim česticama, automatsko generiranje zapisnika o obilježavanju i dr.)
Navedene funkcionalnosti razvijene su korištenjem FME platforme tvrtke Safe Software i drugih open source alata. FME omogućuje brzu i učinkovitu obradu i integraciju različitih formata podataka što rezultira naprednim rješenjima koja poboljšavaju procese geodetskih aktivnosti. 
Multisoft tim ima bogato iskustvo u korištenju FME-a za razvoja aplikativnih rješenja prilagođenih specifičnim potrebama geodetskih firmi. Zahvaljujući FME alatu, naša rješenja osiguravaju dosljednost, točnosti i učinkovitost u obradi tekstualnih i grafičkih podataka. 
Povezivanje i ažuriranje
knjižnih podataka
Automatsko kreiranje grafičkog
i pisanog geodetskog elaborata
Kontrola podataka
Uvoz i izvoz
podataka