Transformacija prostornih podataka

Multisoft pruža usluge transformacije geoprostornih podataka koristeći najsuvremenije sustave našeg partnera Safe softver čiju je aplikaciju FME prepoznao i Gartner. Podaci vrlo rijetko u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve poslovanja, te se zbog toga koristi proces transformacije podataka kako bi maksimizirali razumijevanje i korištenje podataka dostupnih unutar tvrtke.
Čišćenje
podataka
Povezivanje 
podataka
Verifikacija
podataka
Transformacija
podataka

Usluge upravljanja i transformacije podataka čine:

  • čišćenje podataka - uklanjanje grešaka iz skupa podataka
  • povezivanje podataka - povezivanje skupa podataka iz različitih izvora geoprostornih i drugih poslovnih baza podataka i formata
  • verifikacija podataka - podrška unaprijed definiranim procesima razmjene podataka između GIS sustava i okolnih aplikacije te verifikacija između različitih izvora podataka
  • konverzija podataka - konverzija između različitih geoprostornih formata podataka