Potpora za izradu brošure “Droge, ovisnost i mladi“

 

Multisoft je kroz potporu izrade brošure “Droge, ovisnost i mladi“, sudjelovalo na realizaciji preventivno edukativnog Projekta na području gradskih četvrti Maksimir, Gornji grad i Podsljeme koji provodi Udruženje policajaca - IPA Sekcija Hrvatska.

 

Idi na vrh