FME Desktop i FME Server

Image

Transformacija i integracija prostornih podataka

Image
FME tvrtke Safe Software je u svijetu vodeća tehnologija za transformacije prostornih podataka.

S više od 500 naprednih alata za manipulaciju podacima, velikom bibliotekom koordinatnih sustava i ugrađenom automatizacijom, FME je jedino kompletno ETL (Extract-Transform-Load) rješenje za prostorne podatke.

Koristi ga više od 20.000 tvrtki i organizacija u svijetu: za konverzije podataka, transformacije i automatizaciju integracije različitih tipova podataka, sustava i uređaju.
FME Workbench
Omogućava da na jednostavan način pomoću „drag and drop“ funkcija odredite ulazne i izlazne formate, definirate alate za manipulaciju podataka i redoslijed njihovog izvršavanja.

FME Data Inspector
Alat za evaluaciju vaših podataka u vizualnom i interaktivnom okruženju prije, poslije i čak za vrijeme izvođenja transformacija.


Automatizacija tok rada za FME poslove
Osigurava „up-to-date“ podatke. Automatski izvršava poslove po unaprijed zadanom rasporedu ili na temelju definiranih događaja.

Kreiranje Servisa za transformaciju podataka
FME Server kroz servise olakšava centralizaciju podataka i njihovo stavljanje na raspolaganje različitim sustavima unutar organizacije.

Razmjena podataka putem Web-a, Email-a i Mobilnih uređaja

Korištenje podataka u Stvarnom vremenu
FME Server omogućuje preuzimanje i upotrebu podataka u trenutku kada su nastali, njihovo „real-time“ procesiranje i isporuku za definirane potrebe.
Image
Image