HDKS - HTRS96 Transformacije

Multisoft je razvio module za transformaciju prostornih podataka između novog položajnog Hrvatskog terestričkog referentnog sustava HTRS96 (N.N. 110/2004) i naslijeđenog Hrvatskog državnog koordinatnog sustava HDKS.

Modul podržava:
- 7P metodu s parametrima objavljenim u „Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske“ – DGU, i
- 3D Grid metodu u točnosti programa T7D

Ono što je bitno je da, za razliku od T7D programa koji radi samo sa spiskovima koordinata, s FME Desktop/Server i Modulom za HDKS-HTRS96 transformacije može se transformirati:

 • kompletne CAD crteže u svim podržanim vektorskim formatima (DWG/DXF, DGN, ... )
 • geokodirane ortofoto snimke
 • geokodirane scanirane karate, planove i skice u podržanim rasterskim formatima (TIF, JPG, ... )
 • GIS baze podataka i druge formate ( Smallworld, ESRI, Oracle/Spatial ..., GML, INSPIRE )
 • spiskove točaka u csv, xls, db ili nekom drugom formatu
Modul za HDKS-HTSR96 transformacije za FME Desktop/Server koriste:

 • Državna Geodetska Uprava RH
 • Gradski ured za Katastra i Geodetske poslove Grada Zagreba
 • Hrvatski Telekom – HT
 • Hrvatska Elektroprivreda – HEP ODS, HOPS, ...
 • APIS Zagreb
 • Geoprojekt Zagreb
 • i druge tvrtke te mnogi geodetski uredi


FME Desktop/Server radi s više od 300 standardnih, CAD, GIS, vektorskih, rasterskih i alfanumeričkih formata podataka kao i svim značajnijim bazama podataka.

FME Desktop/Server raspolaže s više od 400 funkcija koje, osim transformacija koordinata, nude neograničeni broj raznih postupaka s prostornim podacima, kao npr.:

 • Izvođenje geometrijskih operacija
 • Kombiniranje podataka iz višestrukih izvora i tipova
 • Objedinjavanje prostornih i atributnih podataka
 • Izvođenje atributnih operacija
 • Podešavanje simbolizacije