Djelatnost

Projektiranje informatičkih sustava

Konzultacije i obuka korisnika

Integracija IT opreme i sustava

Rukovođenje i nadzor nad izvođenjem projekta

Projektiranje GIS orijentiranih IT rješenja

Održavanje sklopovske i programske opreme

Razvoj programskih GIS sustava

Obrada, konsolidacija i migracija prostornih podataka