Tvrtka kroz povijest

1990

Akt o osnivanju

temeljem akta o osnivanje osnovana je tvrtka Multisoft d.o.o. za marketing, projektiranje i uvođenje obrade podataka pod brojem 080326332, sa sjedištem ZAGREB, Zvečaj 1.

1990

1990 - 1995

Poslovi po narudžbi

tvrtka obavlja poslove po narudžbi za poznatog kupca. U pravilu se izvode poslovi vezani uz formiranje IT podrške dijelu poslovnog procesa naručitelja.

1995 - 1997

Širenje djelatnosti

opseg djelatnosti se proširuje na projektiranje i izvođenje IT infrastrukture i programskih rješenja.

1995 - 1997

1997 - 2000

GIS

tvrtka započinje s poslovima vezanim uz geografski informatički sustav (GIS).

2000 - 2001

GIS partnerski odnos

uspostavljamo partnerske odnose sa proizvođačem GIS programske opreme Smallworld, General Electric. Počinje realizacija prvog GIS programskog projekta DeGIS: GIS za elektroprivredu.

2000 - 2001

2001 - 2003

Partnerski odnosi (hardver i softver)

tvrtka uspostavlja partnerske odnose s renomiranim proizvođačima sklopovske i programske opreme: Fujitsu, Hewlett Pacard, Microsoft, Safe Software, Oracle.

2003

Prvi ugovor Delegacije Europske komisije

tvrtka sklapa prvi ugovor o isporuci opreme i usluga financiran od strane Delegacije Europske Komisije za RH.

2003

2003 - 2004

Profiliranje u dva smjera

tvrtka se profilira u dva smjera: integrator IT sustava i izvoditelj GIS orijentiranih programskih rješenja.

2005 - 2006

GIS projekt

realiziran drugi značajniji GIS projekt: VodGIS, GIS za katastar vodova.

2005 - 2006

2007 - 2009

Network Inventory

realizacija Network Inventory sustava za telekomunikacije

2010

DDS sustav

kontinuirani razvoj DDS sustava za telekomunikacije

2010

2010

DDCS sustav

kontinuirani razvoj DDCS / Smart grid sustava za elektroenergetiku

2010

IPA projekti

reallizacija implmentacije IT sustava kroz IPA projekte

2010

2011

FME

realizacija FME aplikacija za migraciju